Startsida Umeå kommun

Trygghetslarm

Att känna sig trygg är viktigt. Trygghetslarm passar dig som exempelvis riskerar att falla men som inte har behov av inplanerad hemtjänst. När du ansökt om att få trygghetslarm träffar du en handläggare som beslutar om trygghetslarm passar utifrån dina behov.

Larma inte om du behöver akut vård, ring då 112

Trygghetslarmet består av två delar; en larmklocka och en trygghetstelefon. Larmklockan bär du som ett armbandsur eller som ett halsband för att du ska kunna larma om det händer dig något. Exempelvis om du faller och inte kan ta dig upp igen. Via telefonen berättar du för larmcentralen vad som har hänt.

Exempel på händelser du ska larma för:

  • Fallolyckor
  • Om du insjuknat plötsligt
  • Andra akuta händelser

Har du behov av regelbund omvårdnads- och serviceinsatser behöver du få planerade besök av hemtjänsten.

Trygghetslarm ersätter inte omvårdnads- och serviceinsatser, ambulans eller akuta sjukvårdsinsatser. Är det akut ringer du 112. Vid allmänna sjukdomstillstånd kan du även ringa sjukvårdsupplysningen 1177.

Avgift

Du betalar en månadsavgift enligt fastställd taxa. Du kan ansöka om reducerad avgift.

Ansökan

Du kan ansöka muntligen vid samtal med biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt via webbformulär eller via mejl till mottagningsenheten.

Läs mer om att ansöka om stöd och omsorg