Startsida Umeå kommun

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel som kan ge dig stöd i vardagen. Hjälpmedlen provas ut individuellt så att de passar just dig och dina behov.

Kontakta hälsocentral eller kommunen

Enklare hjälpmedel som inte kräver hembesök får du förskrivet via din hälsocentral. Kontakta din hälsocentral för information och förskrivning.

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning i hemmet eller bostadsanpassning hjälper kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter till med rådgivning och att prova ut lämpligt hjälpmedel.

Har du frågor om återlämning av hjälpmedel, avgifter samt andra generella frågor? Kontakta kommunens hjälpmedelssamordnare.

Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut på ditt boende.

Återlämning av hjälpmedel

Det är viktigt att du lämnar tillbaka det hjälpmedel som du fått förskrivet om du inte längre har behov av det. Umeå kommun hyr och köper in hjälpmedlen från landstingets hjälpmedelsverksamhet, därför är det viktigt att du lämnar tillbaka det så att en annan person kan använda det.

Mer information om var du återlämnar och hur du kan få hjälp med återlämning finns under "Mer information".

Hjälpmedel för synskadade

För upplysningar kontakta Synrehabiliteringen på Region Västerbotten.

Hjälpmedel för hörselskadade

För upplysningar kontakta Hörcentralen, Norrlands universitetssjukhus.

Hjälpmedelsbutiken

Du kan köpa smarta hjälpmedel i landstingets hjälpmedelsbutik. För att köpa dessa behöver du inte gå via hälsocentralen.

Bärgning av elrullstol

Vardagar 8–17 kan du ringa din förskrivare eller kommunens hjälpmedelssamordnare om din elrullstol behöver bärgas. Hjälpmedel Västerbotten hämtar då in rullstolen för åtgärd.

Ring UmeAssistance 090-13 00 00

Om tekniskt fel uppstår på elrullstolen kvällar och helger kan du ringa UmeAssistance på 090-13 00 00 för att få bärgningshjälp. Ange Umeå kommuns referens.

Detta är kostnadsfritt, med undantag vid punktering eller när haveriet beror på att batteriet inte har laddats.

Om det är möjligt får du åka hem med UmeAssistance, alternativt ta taxi eller färdtjänst.