Startsida Umeå kommun

Anonym anmälan om oro

Vill du inte berätta vem du är?

Du kan som privatperson vara anonym när du gör anmälan om oro. Fyll i formuläret. Det du skriver skickas till socialtjänstens mottagningsenhet utan att visa vem som har skrivit det.

Formulär för anmälan om oro