Startsida Umeå kommun

Avgifter för stöd och omsorg

Om du vill kan du ansöka om att betala en reducerad avgift för din vård och omsorg och annat stöd från socialtjänsten. Hur stor din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga.

När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt att kunna betala hyran.

Kontakta avgiftshandläggare

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30.

Annat stöd

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.