Startsida Umeå kommun

Missbruk

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Stöd och behandling

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk. Vi erbjuder även behandling när det gäller missbruk av spel om pengar.

De som har missbruksproblem kan via socialtjänsten få hjälp för att komma ifrån missbruket.

Du kan själv göra en ansökan om stöd eller vård genom att fylla i webbblanketten "Ansöka om stöd och vård" som du hittar under Mer information.

Kontakt

Kontakta din socialsekreterare via växeln. Du kan också kontakta oss genom att ringa mottagningsenheten.

Telefonnummer:
090-16 10 00 växeln
090-16 10 02 mottagningsenheten

Kontakta socialtjänsten

Lämna klagomål och synpunkter

Hjälp från andra organisationer

Statliga alkoholkommittén har tagit fram ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket.

www.alkoholhjalpen.se

Spelberoendegruppen Umeå, självhjälpsgrupp för spelberoende och anhöriga.

https://spelberoendegruppen.com/umea/

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus