Startsida Umeå kommun

Missbruk

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Stöd och behandling

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill socialtjänsten öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från missbruk.

De som har missbruksproblem kan via socialtjänsten få hjälp för att komma ifrån missbruket.

Du kan själv göra en ansökan om stöd eller vård genom att fylla i webbblanketten "Ansöka om stöd och vård" som du hittar under Mer information.

Hjälp från andra organisationer

Statliga alkoholkommittén har tagit fram ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket.

www.alkoholhjalpen.se

Spelberoendegruppen Umeå, självhjälpsgrupp för spelberoende och anhöriga.

https://spelberoendegruppen.com/umea/

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.