Startsida Umeå kommun

Övergångslägenhet via bostadskonsulent

Bostadskonsulenten är en viktig länk mellan socialtjänsten och bostadsföretagen för personer som av sociala och/eller ekonomiska skäl inte kan erhålla egen bostad.

Socialtjänsten, via bostadskonsulenterna, förhyr lägenheter av fastighetsbolag och privata hyresvärdar. Ett andrahandsavtal upprättas mellan socialtjänsten och den bostadssökanden. Dessa lägenheter kallas övergångslägenheter och används som provboenden under minst ett år. Olika former av stöd är kopplat till hyresgästen och efter ett år görs en bedömning av bostadskonsulenterna, socialsekreterare samt hyresvärden om hyresgästen kan överta förstahandsavtalet.

Bostadskonsulenterna tillhandahåller även ett antal lägenheter som är utrustade för tillfälligt boende, så kallade jourlägenheter.

Kontakt

För att få stöd av bostadskonsulenterna måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus