Startsida Umeå kommun

Stödboende – föreningen KRIS

Unga människor som vill lämna kriminalitet och missbruk bemöts ofta med misstänksamhet när man till exempel efter ett avtjänat straff söker boende.

Föreningen KRIS bedriver därför i samverkan med socialtjänsten ett mindre stödboende för unga vuxna vilka är i behov av ordnade boende förhållanden för att bryta en kriminell livsstil och beroende av alkohol och droger. Boendet är en del av en rehabilitering som också innehåller studier eller arbete.

Kontakt

Jhonny Gallardo
ordförande KRIS-Umeå
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
090-71 35 30
073-831 62 11
www.kris.a.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus