Startsida Umeå kommun

Dygnet runt-vård

Dygnet runt-boende är en placering av vuxna personer med drogproblem och övriga vuxna med icke drogrelaterade problem i institution och familjehem.

Placeringen ska påverka den psykosociala situationen och drogmissbruket och förbättra den enskildes förmåga att leva ett drogfritt och självständigt liv.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus