Startsida Umeå kommun

Dygnet runt-vård

Dygnet runt-boende är en placering av vuxna personer med drogproblem och övriga vuxna med icke drogrelaterade problem i institution och familjehem.

Placeringen ska påverka den psykosociala situationen och drogmissbruket och förbättra den enskildes förmåga att leva ett drogfritt och självständigt liv.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.