Startsida Umeå kommun

Öppenvård vid alkohol- eller drogproblematik, Bryggans öppenvård

Vill du förändra din livssituation gällande missbruksproblematik? Bryggans öppenvård kan hjälpa dig med motivation att bli nykter/drogfri eller stötta dig att bibehålla din nykterhet/drogfrihet.

Bryggans öppenvård riktar sig till personer över 18 år som har beteendeproblem. Du som är inne i ett aktivt missbruk, har någon form av medicinering eller är inskriven i LARO-programmet (läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende) är också välkommen.

Metoder vi arbetar med:

Program för haschavvänjning (HAP)

I haschavvänjningsprogrammet stöttar vi dig i avtändningen från drogen.  Vi möter dig i ditt avvänjningsskede från haschet. Vi går igenom de kognitiva förmågorna som haschet eventuellt har satt ner.

HAP är 18 träffar och pågår cirka 6 veckor. Samtalen med dig sker individuellt.               

Återfallsprevention i grupp eller individuellt

I återfallspreventionen får du lära dig färdigheter som du kan använda för att inte återfalla i ditt problembeteende.

Återfallsprevention handlar om:

  • Att öka din förmåga att känna igen dina risksituationer för återfall.
  • Att bli mer medveten om de personliga konsekvenserna av problembeteendet.
  • Att bli bättre på att undvika risksituationer för återfall eller att hantera dessa.
  • Att hitta alternativ till problembeteendet.

Kursen ges antingen i grupp eller individuellt. I grupp träffas vi 8 gånger och individuellt 10 gånger.

Det finns möjlighet att skapa enskilda grupper för kvinnor.

Individuella samtal enligt motiverande intervju (MI)

Du kan träffa oss i individuella samtal som handlar om att öka motivationen till förändring och att tro på din egen förmåga att klara av att göra förändringen. Det huvudsakliga målet är att hjälpa dig att komma vidare i förändringen. Detta sker under 3-5 samtal.

Eventuellt kommer CRA-behandling i grupp att erbjudas. För mer information om CRA kontakta Bryggans öppenvård.

Kontakt

Bryggans öppenvård
Hagaplan 1
090-16 53 41

bryggansoppenvard@umea.se

070-370 53 37
070-677 53 49 
070-570 94 15

För att komma till Bryggans öppenvård måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd