Startsida Umeå kommun

Öppenvård vid alkohol- och/eller drogberoende

Umeå öppenvård ger behandling till män och kvinnor vars relation till alkohol och/eller droger blivit ett allvarligt problem.
Umeå öppenvård är en gruppbehandling där du får lära dig att leva nyktert och drogfritt tillsammans med andra samtidigt som du lär dig hur du själv kan ta ansvar för ditt dagliga liv.

Umeå öppenvård erbjuder en trygg, alkohol-/drogfri miljö för dig som

 • har en önskan att sluta använda alkohol och/eller droger
 • söker ett nytt sätt att leva.

Du är välkommen till oss om du

 • är nykter och drogfri
 • ställer upp på Umeå öppenvårds regler, rutiner och program.

Mål

Behandlingens mål är att

 • ge dig den kunskap du behöver för att leva nyktert och drogfritt
 • du ska bli självständig och lära dig hantera livet på livets egna villkor
 • du skapar goda rutiner och lär dig betydelsen av självhjälpsgrupper
 • ge dig möjlighet till personlig utveckling, utifrån en helhetssyn på människan.

Metod

Tolvstegsbehandling utifrån Anonyma Alkoholisters Stora Bok

Upplägg

 • Primärbehandling 5 dagar i veckan, 6–9 månader.
 • Vidarebehandling i eftervårdsgrupp en kväll i veckan, 9 månader.
 • Behandlingen följer en fast struktur utifrån ett dagligt schema.
 • Gruppen är det centrala i behandlingen.
 • Genom föreläsningar och egna arbetsuppgifter får du kunskap om beroendet, insikt i den egna problematiken samt verktyg till förändring

Personal

 • Utbildade alkohol- och drogterapeuter med lång erfarenhet och god kännedom om beroendesjukdomen och tillfrisknandet
 • Tillgång till etiska rådgivare vid behov
Kontakt

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus