Startsida Umeå kommun

Stödboende, Bryggan

Bryggan är ett stödboende inom socialtjänsten, individ och familjeomsorg (IFO). Verksamheten erbjuder stöd i olika former till män, 20 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik. Vistelsen kombineras med behandling, studier eller någon form av sysselsättning. Bryggan ska erbjuda en trygg, drogfri miljö och strukturerad dygnet runt-verksamhet.

Kontakt

Bryggan
bryggan@umea.se

Bryggargatan 6
904 31 Umeå

Camilo Segura
enhetschef
090-16 25 48

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.