Startsida Umeå kommun

Stödboende, Bryggan

Bryggan är ett stödboende inom socialtjänsten, individ och familjeomsorg (IFO). Verksamheten erbjuder stöd i olika former till män, 20 år och uppåt med missbruks- och beroendeproblematik. Vistelsen kombineras med behandling, studier eller någon form av sysselsättning. Bryggan ska erbjuda en trygg, drogfri miljö och strukturerad dygnet runt-verksamhet.

Kontakt

Bryggan
bryggan@umea.se

Bryggargatan 6
904 31 Umeå

Camilo Segura
enhetschef
090-16 25 48

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus