Startsida Umeå kommun

Psykisk ohälsa, hjälp och stöd

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Nedstämdhet, ångest, psykotiska symtom eller andra psykiska besvär kan förbättras med samtalsstöd och/eller mediciner. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär.

Här berättar vi om vilka resurser som finns, om stöd och service som personer med psykiska funktionshinder kan få. Informationen finns här på webben och i en informationsguide som du kan läsa på skärm eller skriva ut.

Lyssna på eller skriv ut guiden

Lyssna på guiden: Klicka på "Lyssna" längst upp i webbplatsens sidhuvud.

Ladda ner informationsguiden (pdf)

Vill du att vi skickar guiden till dig? Kontakta socialtjänstens mottagningenhet och be om informationsguide vid psykisk ohälsa.

Kontakta socialtjänsten, mottagningsenheten

Sidan har granskats 2018-02-02

Sidans kortadress: www.umea.se/psykiskohalsa

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.