Startsida Umeå kommun

Kris i livet

En kris är en reaktion som man har när det händer något hemskt i livet. Man kan få en kris när till exempel om någon dör, om du är med om en olycka, upplever en katastrof eller något annat som du inte var beredd på. Att vara i en kris betyder inte att du är sjuk, utan det är ett naturligt sätt att hantera känslor, även om det kan vara jobbigt med en kris.

En kris kan bero på olika saker

Oftast får man en kris när något plötsligt och oväntat har hänt, till exempel när någon har blivit sjuk eller dött, dina föräldrar ska skilja sig, eller om du har varit med om en olycka eller våld. Då har du inte fått tid att förbereda dig för händelsen och den kommer som ett slag i ansiktet.

Du kan också få en kris när du är mitt emellan ungdom och vuxen. Då kanske du tycker det är svårt att förstå vem du är, vem du vill vara eller vem du kommer att bli. Det kallas för en utvecklingskris.

Man går igenom fyra olika faser under en kris

En kris består av fyra faser och de är chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Det är olika för alla hur långa faserna är.

Chockfasen

När något hemskt har hänt kan du få en känsla av overklighet. Du kanske tänker att det som har hänt inte är sant och du förnekar dina känslor av smärta och ångest.

Reaktionsfasen

Till slut kommer känslorna i kapp dig och du kommer att reagera på det som har hänt. Det betyder att du har börjat släppa in verkligheten lite mer. Då kan det komma frågor ”varför hände det just mig?”. Du kan också känna dig förtvivlad av saknad, sorg eller ledsamhet.

Bearbetningsfasen

Efter ett tag kommer du att börja förstå det som hände och då kan du sakta börja se framåt i livet igen. I den här fasen brukar känslan av förtvivlan bli mindre och man börjar känna sig lite gladare, även om man fortfarande sörjer.

Nyorienteringsfasen – att leva vidare

Den här fasen tar aldrig slut, utan nu har sorgen minskat och du kan skratta och tycka om saker igen. Händelsen lever kvar som ett minne inom dig, men nu kan du hantera händelsen och leva som vanligt.

Krisen blir lättare om du har stöd

Det kan vara jobbigt att gå igenom en kris, men det brukar gå bra så länge du har stöd från familj och vänner, även om det kanske inte känns så när du är mitt i den. Ibland kan man behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med det som hänt.

Källor: 1177.se, umo.se

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Socialtjänstens mottagningenhet

Elevhälsan inom kommunen

Elevhälsa inom fristående skola, se skolans webbplats

Förskolor och skolor (oavsett huvudman)

Ungdomshälsan

Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Mer information