Startsida Umeå kommun

Oro, ångest och fobier

Det är ofta så att barn och föräldrar eller andra i barnets miljö ger olika beskrivningar av inåtvända besvär som oro eftersom barnet kanske inte vill eller kan berätta om sina känslor och tankar. Ofta upptäcks besvär av ångest genom de konsekvenser som besvären orsakar, t.ex. magont, skolfrånvaro och minskat umgänge med kamrater. Därför är det bra att känna till vilka uttryck oro och ångest kan ta sig.

Symptom på oro och ångest

Oro och ångest hos barn och unga kan visa sig genom irritation, ledsamhet och koncentrationssvårigheter. Barnet kan vilja ha ständiga försäkringar från vuxna om att något farligt inte kommer att hända och det kan även vilja tillbringa mycket tid med sina föräldrar. Barn med ångestbesvär klagar ofta över kroppsliga symtom som magont och huvudvärk. Dessa barn är ständigt ”på sin vakt” mot faror och kan därför bli trötta. Det är vanligt att de har svårt att somna eller sover dåligt. Generellt är det vanligt att barn med någon form av ångestsyndrom oroar sig mycket för saker innan de inträffar. Många är också oroliga för att göra fel och har ofta mycket höga krav på sig själva samtidigt som de kan ha låg självkänsla och vara mycket osäkra.

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som kan kännas i hela kroppen, och som de flesta får någon gång. Ångest kan vara obehagligt, men man ska försöka att ändå göra det man vill och inte undvika situationer som man tror ska ge ångest. Det är bra att känna till att ångest inte är farligt och att det alltid går över efter ett tag.

Vad är ångest

Ångest är reaktioner i nervsystemet som man inte kan styra själv. Att ha ångest är att känna sig mycket rädd och orolig. Det är en stark känsla som kan kännas i hela kroppen. Samtidigt som man blir orolig kan hjärtat slå snabbare och hårdare, andningen bli snabbare och musklerna dra ihop sig. Man kan börja svettas, bli yr, darrig eller må illa, eller känna ett tryck över bröstet, som att det är svårt att andas.

Först blir känslan starkare och starkare, men efter en stund blir den inte starkare än just då. Då brukar man börja slappna av och ångesten minskar. Ångest kan kännas skrämmande. Men det känns alltid lugnare efter ett tag, och det är inte farligt.

Man kan också få hjälp att hitta sätt att bli av med ångesten. Det som funkar för en person kanske inte funkar för en annan. Därför är det viktigt att man får hjälp som är anpassad efter vad man själv behöver.

Fobier

Det är vanligt att barn och tonåringar känner stark rädsla för olika saker. För det mesta går rädslan över och då finns det ingen anledning att söka vård. Men om rädslan blir ett hinder i livet kan man få hjälp att hitta sätt att bli av med ångesten. Den vanligaste behandlingen är någon form av samtalsterapi, medicin eller avslappning.

Det som funkar för en person kanske inte funkar för en annan. Därför är det viktigt att man får hjälp som är anpassad efter vad man själv behöver.

Behov av hjälp

Som barn eller ung ska man i första hand vända sig till hälsocentralen, elevhälsan inom skolan eller ungdomshälsan om man är 16 år eller äldre. Om det behövs kan den man träffar hjälpa en att få kontakt med till exempel en psykolog eller läkare.

Är man förälder och orolig för ett barn som är 0-6 år kan man också vända sig direkt till barnavårdscentralen.

Om hälsocentralen eller barnavårdscentralen bedömer att besvären är allvarliga får man hjälp att kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.


Källa: 1177, Socialstyrelsens skrift Blyga och ängsliga barn och Umo