Startsida Umeå kommun

Kontakter

Här är kommunens verksamheter som stödjer barn och unga samlade.

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

Samlingssida för alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
www.skola.umea.se

Socialtjänsten

Till mottagningsenheten vänder du dig när du vill ha råd och stöd och när det gäller mer omfattande behov av stöd.

Socialtjänstens mottagningsenhet

Elevhälsopersonal

Kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har elevhälsa med olika kompetenser. Du kan vända dig direkt till

Skolsköterskor i kommunala grundskolan

Skolsköterskor i kommunala gymnasieskolan

Kuratorer i kommunala grundskolan

Kuratorer i kommunala gymnasieskolan

För personal inom elevhälsa i fristående enheter, se på respektive webbplats: www.skola.umea.se

Föräldrastödsprogram

www.familjepeppen.se

Ungdomshälsan

Hos ungdomshälsan kan du få svar på frågor och få hjälp med många olika saker som rör hur det är att vara ung.

Ungdomshälsan (www.umo.se)

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/kontaktspes

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.