Startsida Umeå kommun

Våld och kränkningar

Här kan du läsa mer om våld, övergrepp och kränkande behandling. Du hittar också information om var du kan vända dig om du är eller har varit utsatt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus