Startsida Umeå kommun

Våld och kränkningar

Här kan du läsa mer om våld, övergrepp och kränkande behandling. Du hittar också information om var du kan vända dig om du är eller har varit utsatt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.