Startsida Umeå kommun

God tillgänglighet i bussar, tåg och flyg

Tillgängligheten i buss, tåg och flyg förbättras ständigt. Flertalet busslinjer trafikeras med bussar som har lågt insteg eller hissfunktion och har även anpassad toalett. Regionaltågen som trafikerar Umeå samt snabbtågen till Stockholm är väl anpassade för funktionsnedsatta resenärer. Det finns också tågvärdar till hands för att hjälpa till med ombord-eller avstigning.

Kostnadsfri assistans för resa med buss, tåg eller flyg

Många tåg-och busstationer har mötesplatser för ledsagning. Idag kan du boka kostnadsfri ledsagning under hela resan i samband med att du bokar din biljett. Du får då hjälp även om du ska byta tåg eller buss under resan, eller ska byta till ett annat trafikbolag. Ombord på tåget tar tågpersonalen över och hjälper dig till bokad plats. Du beställer ledsagning när du bokar din resa.

Det företag som säljer resan ansvarar för ledsagning på stationerna. Om tåget/bussen är försenad väntar ledsagaren med dig tills ditt tåg eller den buss du ska resa med kommer. Är förseningen mer än 30 minuter ringer ledsagaren sambandscentralen för att få veta hur ni ska göra. Mer information finns på webben www.stationsledsagning.se

Alla flygplatser erbjuder kostnadsfri ledsagning. Du bokar din ledsagning när du bokar flygbiljett eller senast 48 timmar innan resa. När du kommer till flygplatsen väntar du in ledsagaren på en särskilt utmärkt mötesplats. Ledsagaren hjälper dig med incheckning, att ta dig upp på flygplanet och ända fram till din sittplats. När flyget landar får du hjälp från flygplanet till bagageutlämning och även vidare till eventuellt annat fordonslag om du ska byta till tåg, buss eller taxi.

Ansöka om riksfärdtjänst

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning (minst 6 månader) som gör att du inte klarar att resa med buss, tåg eller flyg med transportörens kostnadsfria assistans som beskrivs ovan, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Exempelvis kan det vara en extra biljettkostnad för att du behöver ha en personlig ledsagare (reshjälp) med dig för att klara att genomföra resan.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Det är endast i undantagsfall som resa med personbil eller specialfordon beviljas.

Ändamålet med resan ska vara fritid, rekreation eller ett annat enskilt ärende av fritidskaraktär. Du ska vara folkbokförd i Umeå kommun och du måste lämna in en skriftlig ansökan på en speciell blankett inför varje resa. Ansökan lämnas in senast 4 veckor före avresedatum.

Blankett för att ansöka om resa finns i vänsterspalten under rubriken "Ansök om färdtjänst. "

 

Boka resa med riksfärdtjänst

Har du beviljats att resa med riksfärdtjänst med buss, tåg eller flyg måste du boka resan senast 10 arbetsdagar innan du ska resa. Bokning av personbil, alternativt fordon med rullstolsplats måste göras senast 5 arbetsdagar före du ska resa. Du ansvarar själv för att boka din resa hos Transcall. 

För bokning av riksfärdtjänst helgfri vardag kl 08.00-17.00, ring 090-12 23 33 Övrig tid och vid akuta ärenden såsom av- eller ombokning, ring 090-205 78 98 e-post: riksfardtjanst@transcall.se  

Kontakt

Färdtjänst
090-16 10 14
fardtjansten@umea.se

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid

Måndag–torsdag, 10.00- 11.00

Fredagar är telefonen stängd

Övrig tid kontakta Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Postadress

Tillstånd färdtjänst, parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Mer information

Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735 (www.riksdagen.se)

Riksfärdtjänst (www.rft.se

Ledsagarservice
(www.ledsagningen.se)

Egenavgift för riksfärdtjänst