Startsida Umeå kommun
Cirkulationsplats vid NUS

Foto: Dag Lindgren (CC BY-SA 3.0)

Sjukresor

Sjukresor gäller för de resor då du ska besöka läkare, tandläkare, tandhygienist, sjukgymnast, distriktsköterska, provtagning. Dessa resor är landstingets ansvar och det är vårdpersonalen som bedömer om du behöver åka på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel. För att boka sjukresor kontaktar du landstingets reseservice.

Kommunal färdtjänst får inte användas till läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och vårdcentral, inte heller till sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling.

Du behöver alltså inte vara beviljad kommunal färdtjänst för att åka sjukresa.

Kontakt

Boka sjukresor på landstingets reseservice, telefonnummer:
0771-25 10 20

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.