Startsida Umeå kommun

Riksfärdtjänst

Tillgängligheten i buss, tåg och flyg förbättras hela tiden. Trafikbolagen erbjuder också kostnadsfri assistans för att fler ska kunna resa med kollektivtrafik. Om du ska resa mellan olika kommuner i Sverige och det inte räcker med trafikbolagens assistans finns riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig (minst 6 månader) funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa till normala kostnader. Exempelvis kan det vara extra biljettkostnad för att du behöver ha en ledsagare med dig. Du behöver göra en ansökan för att få tillstånd till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är endast i undantag som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara av fritidskaraktär. Du ska vara folkbokförd i Umeå kommun.

Kontakt

Riksfärdtjänst
fardtjansten@umea.se
090-16 10 14

Telia texttelefon: 901 60

Telefontid

Måndag–torsdag, 10.00–11.00

Fredagar är telefonen stängd.

Övrig tid: 090-16 10 00 (växel)

Postadress

Tillstånd färdtjänst,
parkering för rörelsehindrad 
901 84 Umeå

Besöksadress

Stadshuset, Skolgatan 31 A

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.