Startsida Umeå kommun

Det här gör vi nu

Här publicerar vi information om hur arbetet fortlöper.

Januari 2019

Sammanställning av material från genomförda inventeringar pågår. I första hand hanterar vi de kvarstående inventeringarna som är genomförda på Haga och Sandbacka. Fastighetsägare inom Haga och Sandbacka kan förvänta sig återkoppling under vintern och våren 2019.

9 juli 2018

Arbetet med radhusinventeringar är nu återupptaget. Vi har kommit igång med platsbesöken på Carlshöjd, Öst på stan och Tomtebo för att sedan fortsätta med Teg och Böleäng. Därtill har ett informationsmeddelande gått ut till radhussamfälligheter och enskilda fastighetsägare om vad som är viktigt att tänka på i samband med takrenoveringar.

Informationsbrev om takrenoveringar (pdf)

7 augusti 2017

Årets inventeringsarbete är nu avslutat och vi vill tacka alla som vi har besökt under sommaren! Arbetet har flutit på bra och vi har även hunnit med att inventera Gimonäs och Carlshem. Under hösten fortsätter arbetet med återkoppling till fastighetsägare på Haga/Sandbacka.

25 juli 2017

Vi har brandskyddsinventerat de flesta av radhuslängorna på Ersboda, Marie­områdena samt Berghem och nu kommer vi att fortsätta med Öst på stan och Ålidhems­området. De som bor i radhus som berörs har informerats via utskick i brevlådan. Öst på stan och Ålidhemsområdet är troligen de sista stadsdelarna som vi hinner inventera i år.

27 juni 2017

Vi har idag skickat ut ett pressmeddelande om att vi under sommaren har återupptagit inventeringsarbetet. Kontrollerna kommer att pågå i cirka 8 veckor och vi kommer inledningsvis att starta med stadsdelarna Ersboda och Marieområdet för att sen fortsätta med Berghem, Ålidhemsområdet och Tomtebo. Eftersom det är fortsatt lång handläggningstid har vi också skickat ut ett informationsbrev till samtliga samfälligheter och publicerat information på webben om vanliga brister som vi uppmärksammat och hur man kan åtgärda dem.

Informationsbrev om takrenoveringar (pdf)

Läs mer om vanliga brister och hur du kan åtgärda dem.

2 maj 2017

Arbetet med sammanställningen och återkopplingen till fastighetsägare på Haga/Sandbacka fortgår kontinuerligt. Tidsplanen har tyvärr justerats eftersom vi hittills har uppmärksammat ganska omfattande brister i den brandavskiljande förmågan mellan radhusen vilket i sin tur medfört ett tidskrävande arbete. Vi har även fört mycket diskussioner med takläggare, konsulter och besiktningsmän kring lämpliga åtgärder.

Vi har också genomfört en del praktiska försök där vi proveldat konstruktioner och försökt verifiera vilka lösningar som fungerar i praktiken. Ny uppskattning är att de radhuslängor som fått besök under sommaren 2016 beräknas ha fått återkoppling under hösten 2017.

17 november 2016

De första skriftliga återkopplingarna till fastighetsägare på Haga/Sandbacka har sammanställts och skickats ut. I återkopplingen framgår det hur konstruktionen och brandskyddet ser ut i respektive i radhuslänga.

I de fall där det har konstaterats allvarliga brister i brandskyddet bjuder vi in fastighetsägarna till ett möte för att diskutera åtgärder. Fortsatt sammanställning och skriftlig återkoppling kommer att pågå löpande. De områden som fått besök under sommaren 2016 beräknas ha fått återkoppling innan sommaren 2017.

9 september 2016

Nu har vi avslutat inventeringsarbetet för den här sommaren. Vi kommer nu att påbörja sammanställningen av det insamlade materialet. Du som är fastighetsägare kommer att få en skriftlig återkoppling av hur brandskyddet i ditt område ser ut.

Fastighetsägare på Haga/Sandbacka kan förvänta sig återkoppling under oktober månad. Information om övriga områden kommer under hösten.

2 augusti 2016

Nu har vi hunnit besöka nästan alla radhuslängor Väst på stan, Grisbacka, Grubbe och Västerhiske. Precis som tidigare återstår det några enstaka radhuslängor inom dessa områden där vi försöker komma i kontakt med fastighetsägarna. Under tiden planerar vi att fortsätta inventeringen på Umedalen, som troligtvis blir den sista stadsdelen som vi hinner med i år.

25 juli 2016

Vi har nu besökt nästan alla radhuslängor på Haga/Sandbacka. Det återstår några enstaka platsbesök innan vi är helt färdiga. Under tiden som vi färdigställer har vi även påbörjat inventering av stadsdelarna Väst på stan och Grisbacka. Informationsbrev om besöken har delats ut i brevlådan till berörda fastighetsägare. Projektet har under juli månad även uppmärksammats medialt i både TV och lokaltidningar. Vi upplever att det finns ett stort intresse för projektet och betydelsen av att ha ett fullgott brandskydd.

5 juli 2016

Vi har kommit igång för fullt med platsbesöken. Vi genomför just nu dessa på stadsdelen Haga/Sandbacka. De boende som berörs har informerats via utskick i brevlådan. Preliminärt räknar vi med att det kommer ta cirka 2 veckor innan vi hunnit besöka samtliga radhuslängor i stadsdelen.

20 juni 2016

Idag har vi skickat ut ett pressmeddelande och publicerat information om projektet på kommunens webbplats och facebooksida. Det gör vi eftersom vi vill uppmärksamma fastighetsägare om problemet med brandspridning i radhus och att vi kommer att genomföra platsbesök.

17 juni 2016

Vi förbereder det sista inför uppstarten av inventeringen. Vi ställer iordning utrustning som behövs och de medarbetare som ska genomföra platsbesöken genomgår intern utbildning i bland annat skydd mot skador genom fall eftersom de kommer att vistas på tak.

Vi håller också på att tillsammans med lantmäteriet utveckla ett digitalt inventeringsverktyg som kan användas på smarta telefoner och läsplattor för att underlätta och snabba på platsbesöket. Vi beräknar att kunna komma igång med platsbesöken under senare delen av vecka 26 eller i början av vecka 27.  

Prenumerera

För att prenumerera på aktuell information om projektet, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.