Startsida Umeå kommun

Brottsförebyggande arbete

Upplevelsen av att bo i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en stor stad. Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla Umeå till en attraktiv och trygg stad som är tillgänglig för alla Umeåbor. UmeBrå, kommunens brotts- och drogförebyggande råd, har detta som sitt viktigaste mål.

Läs mer om UmeBrås arbete

Hot och våld i din närhet

På Umeå kommuns webbplats kan du läsa om olika former av stöd och vart du kan vända dig i olika frågor:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.