Startsida Umeå kommun

Förebygga missbruk

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det finns tydliga samband mellan riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor. Det är alltså ofta samma grupper som har flera olika beroendeframkallande levnadsvanor. Det kan därför vara klokt att ta hänsyn till alla dessa levnadsvanor när man arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Alkohol

Vid ledigheter och storhelger ökar risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Om du som förälder säger tydligt nej till att ge din yngre tonåring alkohol, blir det dessutom lättare för äldre syskon och kompisar att göra detsamma. Just pojkvänner/flickvänner, kompisar och deras syskon är nämligen den vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar dricka vid tidigare ålder och dricker mer än dem som inte fått smaka på alkohol hemma.

Tips till föräldrar:

  1. Låt inte minderåriga smaka på alkohol oavsett mängd och om du är närvarande eller ej.
  2. Enas om vad som gäller kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar. Gemensamma regler är lättare att hålla.
  3. Äldre kompisar är de som oftast förser tonåringar med alkohol. Prata med din tonårings äldre syskon och kompisar om vad som är okej eller inte i er familj. De flesta ungdomar avstår från att dricka om de inte får alkoholen från någon de känner.

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en metod för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar. Tobaksfri duo är ett samarbete mellan Folktandvården, Samhällsmedicin och skolorna i Västerbotten. Folktandvården startar arbetet med Tobaksfri Duo i årskurs 6.

Eleverna ska tillsammans med en vuxen i deras närhet skriver på ett kontrakt där de lovar att vara både rök- och snusfria i tre år framåt. Bland deltagarna som lyckats vara tobaksfria lottas det sedan ut fina priser. Som tobaksfri har du också vissa rabatter och får ta del av tillfälliga erbjudanden.

Om du är 12–16 år kan du bli medlem i Tobaksfri duo. Prata med din skola eller Folktandvården. Som partner väljer du någon person över 18 år som är eller kan tänka sig att bli tobaksfri och som kan vara ett stöd för dig.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Mer information

Kontakta elevhälsan

Tobaksfri duo

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus