Startsida Umeå kommun

Förebyggande arbete

Ett av Umebrås viktigaste uppdrag är att förebygga våld och andra brott.

Våldsförebyggande arbete

UmeBrås våldsförebyggande arbete är dels en del av det arbete vi gör inom konceptet Trygg krog, men vi arbetar också med tidiga insatser riktade till ungdomar i samarbete med fritidsgårdarna, skolorna och socialtjänsten.

Vi har ett genusperspektiv på vårt våldsförebyggande arbete, eftersom forskning visar att det är det mest effektiva sättet att förebygga våld. Vårt förebyggande arbete för att motverka våld handlar mycket om att utmana maskulinitetsnormen och vår vision är en kommun fri från våld.

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet i övrigt är framförallt kopplat till ungdomsbrottslighet. Det är då vi kan förebygga att en ung person hamnar i en kriminell livsstil. Vi jobbar mot brott som narkotika, langning, nätrelaterad brottslighet och för att alkoholdebuten ska ske efter 18 års ålder.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Mer information

Handledning för brottsförebyggande temaarbete i skolan

Du och jag, rätt och fel 

Livets spelregler 

Fakta om brott för ungdomar

Brottsrummet

Bra länkar

Unga män, våld och maskulinitet

Machofabriken