Startsida Umeå kommun

Kriminella nätverk

UmeBrå arbetar aktivt för att förhindra att unga rekryteras in i kriminella nätverk. Där sker en bred samverkan med socialtjänsten, skolan, polisen och fritidsgårdar.

Insatser sker på både individuell och generell nivå. På generell nivå handlar det bland annat om utbildning till personal som möter unga i riskmiljöer, om trygghetsskapande insatser i bostadsområden samt att erbjuda roliga alternativ för unga på kvällar och helger.

Jag är orolig för någon i min omgivning, vart kan jag vända mig?

Du kan ringa till mottagningsenheten på socialtjänsten, telefon 090-16 10 02. Om personen går på en skola kan du vända dig till kuratorn som jobbar där.

Kontakt

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se