Startsida Umeå kommun

Våldsbejakande extremism

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism genom att arbeta i befintliga och välfungerade strukturer. Tillsammans skapar vi ett tryggare Umeå där vi arbetar för att främja demokratin och motverka våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

UmeBrå samordnar

UmeBrås styrgrupp beslutade i december 2014 att UmeBrå ska samordna och följa upp frågan samt skapa kännedom om lokal problembild. Sedan dess har det bildats två nätverk:

  1. Kommunalt nätverk
    som framför allt handlar om ledningssamverkan.
  2. Konsultationsforum
    som fungerar som ett specialiststöd för kommunens olika verksamheter. Genom forumet är det möjligt för till exempel en lärare, kurator eller fritidsledare att begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. I konsultationsforumet sitter specialutbildade personer från olika delar av socialtjänsten.

Omvärldsbevakning

Umeå kommuns lokala samordnare sitter på UmeBrås kansli. Den lokala samordnaren följer aktivt händelseutveckligen på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samordnaren säkerställer kompetensen hos de personer som sitter i konsultationsforumet och ser till att nyckelpersoner kontinuerligt får möjlighet till kompetenspåfyllnad. Den lokala samordaren rapporterar till UmeBrås styrgrupp.

Lokalt arbete

De lokala förebyggande råden arbetar med främjande och förebyggande frågor i bostadsområdena nära ungdomar. I råden sitter representanter för skolan, fritidsgårdarna, socialtjänsten och UmeBrå. Vid behov deltar även polis och region. De personer som arbetar nära ungdomarna har störst möjligheter att se tidiga tecken på radikalisering. De lokala förebyggande råden genomför aktiviteter på områdena som är kopplade till de lokala prioriterade frågorna. UmeBrås beredningsgrupp följer upp rådens arbete.

Kontakt

Lokal samordnare
i Umeå kommun

Kerstin Rörsch
processledare
UmeBrå
090-16 16 25
070-387 79 29
kerstin.rorsch@umea.se

Tips

Rädda Barnens Orostelefon 020-100 200

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi?

Telefontider: måndag–fredag kl. 9.00–12.00 och 13.00–16.00

De som svarar är utbildade i samtalsstöd. De svarar på svenska, men kan också prata engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja.

Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen.

Du som ringer får vara anonym.

Läs mer om Rädda Barnens Orostelefon