Startsida Umeå kommun

Skydda dig mot olyckor

Kunskap är ditt starkaste skydd

Det är väldigt lätt att oroa sig för stora olyckor men de flesta olyckor sker i hemmet och får stora konsekvenser för den det drabbar. Under dessa sidor kan du hitta information om hur du själv kan minska riskerna att råka ut för olyckor. Du hittar även bra länkar till olika webbsidor om du är intresserad av att läsa mer om hur du kan förbättra din egen säkerhet.

Genom kunskap, försiktighet och fantasi kan vi förebygga många olyckor. Till exempel kan vi upptäcka den trasiga elutrustningen som kan starta en brand, de giftiga kemikalierna som småbarn kan komma åt, och vi kommer regelbundet att komma ihåg att kontrollera så brandvarnarna verkligen fungerar. Kunskap kan rädda liv.

Webbplats om säkerhet

MSB har lanserat webbplatsen Dinsäkerhet.se. Det är en webbplats om risker och säkerhet i vår vardagsmiljö och riktar sig till privatpersoner.

Genom Dinsäkerhet.se vill MSB underlätta för den enskilde individen att ta sitt ansvar. Dinsäkerhet.se handlar om risker och säkerhet i hemmet och på fritiden och kommer på ett pedagogiskt sätt, att ge tips och vägledning om hur man som enskild kan förebygga olyckor och skador. Den ger också den enskilde redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Läs mer på www.dinsakerhet.se

Mer information

Dinsäkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om vad du ska göra vid en brand kan rädda ditt och andras liv.

Förbered dig på hur du ska agera genom att titta på MSB:s filmer på Youtube.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus