Startsida Umeå kommun

Evenemangssäkerhet

Ska ni anordna ett evenemang?

Evenemangstillstånd ska sökas hos Polisen i god tid och senast en månad före evenemanget. Tillsammans med ansökan ska ni bifoga en beskrivning av er brandskyddsorganisation.

Brandskyddsansvarigas uppgift blir att förmedla brandskyddsinformation (utrymningsvägar, skyltning, släckmedel, brandrisker mm) till övrig personal, se till att brandskyddsregler följs under hela evenemanget och vara uppmärksam på risker som dyker upp.

Allt ni behöver veta för era förberedelser finns i dokumenten som kan laddas ned här till höger.

Kontakt

Erik Rahm
brandinspektör
090-16 22 42
0730-27 80 10
erik.rahm@umea.se

Brandförsvar och säkerhet olycksförebyggande frågor
090-16 22 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/evenemangssakerhet