Startsida Umeå kommun

Använd cykelhjälm

1 januari 2005 trädde en ny lag i kraft som säger att alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen, men inte bötfällas. Föräldrar eller andra personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas om de på sin cykel skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram på kortare sträckor. Det är smidigt, det bullrar inte, och inga avgaser släpps ut. Dessutom får du motion. Men som cyklist är du utsatt i trafiken. Varje år skadas cirka 4 000 cyklister och förs till sjukhus i Sverige. Ungefär en tredjedel får huvudskador.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.