Startsida Umeå kommun

Om du är först på plats vid en olycka

Ring SOS

När du ringer nödnumret 112 styrs samtalet automatiskt till rätt SOS-central. Alla samtal inleds med att SOS-operatören svarar: "SOS 112 – vad har inträffat?"

Det här är frågor som SOS-operatören ställer till dig:

• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen? Var har olyckan inträffat?
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Vid trafikolycka frågar operatören också:

• Hur många är skadade?
• Sitter någon fastklämd?
• Typ av inblandade fordon?
• Om det är en lastbil – finns det en orange "Farligt-gods-skylt"?
• Har något utsläpp/läckage skett?
• Var befinner du dig? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.
• Om olyckan har inträffat på en motorväg – i vilken körbana? ("I riktning mot...")

Kontrollera olycksplatsen en gång till.
Ring nödnumret 112 på nytt om du får fram nya uppgifter.

Läs mer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.