Startsida Umeå kommun

Om du är först på plats vid en olycka

Ring SOS

När du ringer nödnumret 112 styrs samtalet automatiskt till rätt SOS-central. Alla samtal inleds med att SOS-operatören svarar: "SOS 112 – vad har inträffat?"

Det här är frågor som SOS-operatören ställer till dig:

• Vad har hänt?
• Var behövs hjälpen? Var har olyckan inträffat?
• Vem är du som ringer?
• Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Vid trafikolycka frågar operatören också:

• Hur många är skadade?
• Sitter någon fastklämd?
• Typ av inblandade fordon?
• Om det är en lastbil – finns det en orange "Farligt-gods-skylt"?
• Har något utsläpp/läckage skett?
• Var befinner du dig? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc.
• Om olyckan har inträffat på en motorväg – i vilken körbana? ("I riktning mot...")

Kontrollera olycksplatsen en gång till.
Ring nödnumret 112 på nytt om du får fram nya uppgifter.

Läs mer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus