Startsida Umeå kommun

Båtvett

  • Använd alltid flytväst.
  • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
  • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
  • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
  • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde.
  • Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten.
  • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
  • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus