Startsida Umeå kommun

Försäkringsfrågor

Umeå kommun har vältäckande försäkringar. Utöver de försäkringar som kommunen har som arbetsgivare tecknas särskilda försäkringar:

  • kommunförsäkring, egendom och ansvar
  • tjänstereseförsäkring
  • motorfordonsförsäkring
  • olycksfallsförsäkring

Det innebär att kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen och under resor i tjänsten. Den viktigaste försäkringen är ändå den som gäller skyddet av den som använder sig av kommunens verksamhet. Skolelever och förskolebarn har en olycksfallsförsäkring som gäller såväl i skolan som på fritiden.

Det är viktigt att komma ihåg att försäkringar inte är ett skydd mot olyckor. Försäkringarna är till för att lindra konsekvenserna av en olycka. Olyckor kostar alltid den drabbade både pengar och lidande. Umeå kommun arbetar därför tillsammans med försäkringsbolag med förebyggande insatser.

Brandförsvar och säkerhet har uppdrag att samordna kommunens upphandling av försäkringar. Se högerspalt för kontaktuppgifter till ansvarig.

Kontakt

Sören Holmgren
chef, säkerhetsenheten
Umeåregionens brandförsvar
090-16 23 19
soren.holmgren@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-08

Sidans kortadress: www.umea.se/forsakringsfragor