Startsida Umeå kommun
Arbeta inom brandförsvaret

Inom räddningstjänsten finns flera olika yrkesgrupper som arbetar med skadeförebyggande samt skadebegränsande verksamhet.

Det ena syftet är att skapa ett säkrare samhälle där olyckor i möjligaste mån förebyggs. Det andra att vid en olycka kunna agera på ett effektivt sätt så att skador på människa, miljö och egendom blir så små som möjligt.