Startsida Umeå kommun

Bluffsamtal om brandskydd

Det förekommer telefonsamtal där den som ringer påstår sig vara från brandförsvaret. Personen vill sälja utrustning och utföra kontroll av brandvarnare. Den som ringer påstår även att det är ett lagkrav att ha släckutrustning hemma.

Umeåregionens brandförsvar vill tydliggöra att vi aldrig ringer för att sälja saker. Det finns inte heller något lagkrav på att man måste ha släckutrustning hemma, även om vi självklart rekommenderar alla att ha brandsläckare och brandfilt.

Brandförsvaret gör ibland hembesök i olika bostadsområden för att kontrollera brandvarnare. Då har vi alltid larmkläder och parkerar brandbilen utanför, så att det är lätt att känna igen oss. Hembesöken kostar inget.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 02
fb@umea.se