Startsida Umeå kommun
Fast grillplats utomhus med bänk

Hitta information om eldningsförbud

Nu finns det en sida här på kommunens webbplats där du kan se om det råder eldningsförbud eller inte. På www.umea.se/eldningsforbud hittar du alltid aktuell information om eldningsförbud i Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Kolla gärna där innan du eldar i skog och mark.

Sidan är publicerad även när det inte är förbud. På så sätt kan du vara säker på vad som gäller.

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

I Umeåregionens brandförsvar ingår Umeå, Vindelns och Robertsfors kommuner. Därför finns information om alla tre kommuner på samma sida.

Mer information