Startsida Umeå kommun

Höjd risk för bränder

Det är mycket torrt i skog och mark. På Holmön råder eldningsförbud och i övriga områden uppmanar brandförsvaret till stor försiktighet. Undvik helst att elda.

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är du som eldar ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra.

Aktuell information om eldningsförbud och brandrisk hittar du alltid på www.umea.se/eldningsforbud

Kontakt

Frågor om eldningsförbud

Umeåregionens brandförsvar
umeabrandforsvar@umea.se
090-16 22 00

Frågor om bränder

Använd 113 13 för att ställa frågor och få information om skogsbränder, använd inte larmnumret 112.

Använd bara 112 för att larma om du upptäcker en faktisk brand och ser lågor.

Vid brand, följ Sveriges Radio P4 för att få aktuell information.

Mer information

Aktuell information om eldningsförbud och brandrisk finns alltid på www.umea.se/eldningsforbud