Startsida Umeå kommun

Varning: Rasrisk vid Västra länken-bron, vistas inte i närheten

En allvarlig arbetsplatsolycka har skett vid den nya bron över Umeåälven längs Västra länken. Det är stor rasrisk i slänterna längs älven och bron är inte säker. Respektera avspärrningar och skyltning, vistas inte i området eller i båt på älven.

  • Båttrafik är förbjuden under och i närheten av bron av säkerhetsskäl.
  • Områdena runt arbetsplatsen är avstängda, det gäller bland annat Umeleden.
  • Räddningstjänsten har kontrollerat att byggnadsmaterial inte flyter iväg med älven, men var uppmärksam och försiktig också nedströms.

Olyckan 15 september

En sektion av den nya bron över Umeåälven (entreprenad 10, Västra länken) skulle lanseras, det vill säga skjutas ut mot nästa brostöd. Det var ett planerat arbete omgärdat av hög säkerhet. Vid lanseringen skjöts bron ut mycket långsamt, men något hände och bron rusade iväg. Vid olyckan föll mindre delar ner i Umeälven och en varning gick ut till allmänheten nedströms. I samband med händelsen skadades en person i axeln.

Vad händer nu?

Bron ligger draperad på två av stöden i älven och har glidit av landfästet. En så kallad "king pin" hänger ner i älven i vajrar från bron. Att hantera bron är en svår uppgift då den ligger på stöd 40 meter ovanför Umeälven, nedströms ett av Europas största vattenkraftverk. Den utlagda brodelen väger 1 400 ton. De branta och instabila slänterna ger dåligt stöd till lyftkranar. Skadorna på bron måste inventeras noggrant och åtgärder planeras utifrån det.

Mer information

Läs om bron och Umeåprojektet på Trafikverkets webbplats – där publiceras också uppdaterad information om åtgärderna efter olyckan.