Startsida Umeå kommun
Brandpost-skylt

By Holger.Ellgaard [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Brandposter

Brandposter byggdes förr i privata och kommersiella fastigheter för att användas av brandförsvaret vid brandsläckning. I dag används de allt mer sällan, eftersom andra släckningsmetoder utvecklats som är effektivare.

Egenkontroll av brandposter

Fastighetsägare med en brandpost i sin fastighet har ansvar att se till att brandposterna inte läcker vatten, utsätts för kyla eller skadas. Tillsyn är viktigt för upptäcka skador i tid och för att undvika dyra försäkringsärenden.  

Vattenkiosker

Vakin och Umeåregionens brandförsvar strävar efter att plombera brandposter i Umeå kommun och istället bygga åtta vattenkiosker för uttag av vatten.

  • I vattenkiosken finns vattenmätare, återströmningsskydd som skyddar det kommunala vattnet mot förorenat vatten, samt dräneringsanordning som förhindrar frysning.
  • För att uttag ska kunna ske, behöver du en kodad nyckel som administreras av Vakin.
  • Vattenkiosken är knuten till en internetsida som känner igen användaren och registrerar uttappad mängd.
  • Varje användare kan logga in på sin sida och där få överblick över sina vattenuttag. 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/brandpost