Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om brandposter

Vilket ansvar har Umeå kommun om det uppstår ett vattenläckage?

Umeåregionens brandförsvar inspekterar den eventuella skadan i ett första skede, sedan är det försäkringsbolagen som utreder vem som är skyldig till skadan. Umeå kommun har en ansvarsförsäkring och utreder alla ansvarsskador, därefter fattas beslut om skadan ska ersättas eller inte.

Hur ser en brandpost ut?

Det finns lite olika lösningar på hur en brandpost är utförd. (se bilder i höger spalt.)

Vad innebär egenkontroll?

Det är när fastighetsägaren kontrollerar brandposten för att förhindra vattenläckage och/eller frysrisk. Här finns en checklista för egenkontroll av brandposten att ladda ned.

Vem ska jag kontakta vid problem med brandposten?

  • Kontakta Umeregionens brandförsvar vid Umeå kommun i ett första steg via mejl: umeabrandforsvar@umea.se
  • Vid akuta problem ring 090-16 22 20 vid Umeå brandstation eller Vakin 090-16 19 00

Vilka risker finns det med att ha en väggbrandpost i sin fastighet?

Om vattenläckage inte upptäcks i tid kan det uppstå allvarliga vattenskador i fastigheten.

Går det att avlägsna en väggbrandpost från min fastighet?

I vissa fall går det att sanera bort väggbrandposten. Kontakta Umeåregionens brandförsvar för mer information 090-16 22 20.


Kontakt

Lars Sandman
Driftchef
Umeåregionens Brandförsvar
090-16 22 28
070-510 72 60
lars.sandman@umea.se

Väggbrandpost

Väggbrandpost

Brandpoströr från insidan i en bostad.

Brandpoströr från insidan i en bostad.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus