Startsida Umeå kommun

Nattvandring

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Nattvandrarna finns där ungdomar är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg. Nattvandrarna skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

UmeBrå har arrangerat nattvandring sedan 2008. Nattvandrare leder till tryggare ungdomar och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar. Nattvandrare är varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Nattvandringen är mycket lyckad och många som nattvandrat har fått positiva omdömen både från vuxna och ungdomar när de varit ute.

I Umeå centrum nattvandrar föreningar under vissa sommarnätter.

Nattvandring i bostadsområden

Fler och fler områden i Umeå har vuxna som nattvandrar. De lokala förebyggande råden har initierat nattvandring i samarbete med skolråd och ideella krafter, till exempel på Teg, Röbäck, Ersboda, Grubbe samt i Sävar. Vill du starta en lokal nattvandringsgrupp, så kontaktar du nattvandring.nu.

Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Avtalet är kostnadsfritt och någon medlemsavgift eller liknande tas inte ut. Däremot erhåller man genom avtalet jackor, fleecejacka, sommarväst, ficklampor, mobiltelefon, förstahjälpen-kit, försäkring, trycksaker, informationsmaterial, kurser och studiecirklar efter behov. Vandringarna görs i samverkan med socialtjänstens fältgrupp, polisen och Fritid unga.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus