Startsida Umeå kommun

Trygg krog

Att gå på krogen är i de allra flesta fall en rolig upplevelse. Det är förknippat med fest, äta god mat, dansa och roa sig. Men alla är inte trygga på krogen och de flesta våldsbrott som anmäls är kopplade till krogmiljön. Det finns en tydlig koppling mellan våldsbrott och alkoholpåverkan. Därför är det viktigt att personer inte blir överserverade på krogen.

All erfarenhet av narkotikaanvändande visar tydligt ett samband med konsumtion av alkohol. De flesta som har testat narkotika någon gång i sitt liv uppger att de var alkoholpåverkade vid det tillfället de testade och även när de senare i livet använt narkotika. Många av de som testat narkotika har gjort det i en ”festsituation”. De krögare vi har i vårt nätverk är alla överens om att de inte vill ha narkotika på krogen.

UmeBrå har därför tagit ett helhetsgrepp som vi kallar för Trygg krog.  Vi vill att människor ska kunna känna sig trygga på krogen och inte behöva oroa sig för bråk och slagsmål eller att personer på krogen är narkotikapåverkade.

Vi erbjuder utbildningen Ansvarsfull alkoholservering två gånger på år. Umeå kommun är med i nätverket Krogar mot knark och vi deltar också i kampanjen Varannan vatten.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus