Startsida Umeå kommun

Ansvarsfull alkoholservering

Diplomerad alkoholutbildning

Ansvarsfull alkoholservering är en tvådagarsutbildning som ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt.

Efter genomförd utbildning med deltagande på alla moment samt godkänt resultat får kursdeltagaren ett diplom som en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis. Utbildningen hålls på svenska men material och prov finns på engelska.

Minska våld och skador

Utbildningens syfte är att minska våld och skador som är relaterade till alkoholkonsumtion på barer, nattklubbar och restauranger. Utbildningen syftar också till att minska risken för överservering.

Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även till krögare och ordningsvakter.

Metoden sprids över hela landet av länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Seth Åberg
processledare UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Kommande utbildning

Nästa utbildning sker under hösten 2020, inget datum är satt än.

Utbildningens innehåll

Alkohollagstiftning

Alkoholens medicinska effekter

Konflikthantering

Nöjesrelaterat våld

Narkotikaförebyggande arbete

Alkohol- och narkotikapolicy på krogen

Skriftligt test

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-10

Sidans kortadress: www.umea.se/ansvarsfullalkoholservering