Startsida Umeå kommun
Krogar mot knark logotyp

Krogar mot knark

Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ett flertal kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Umeå kommun deltar i nätverket sedan 2010.

För att vara med i nätverket Krogar mot knark måste kommunen uppfylla några obligatoriska moment; politisk förankring, en arbetsgrupp innehållande representanter från krogbranschen och polisen, kartläggning av drogsituationen på krogen och utbildning till krogpersonal.

Utbildningen riktas till nyckelpersoner som jobbar på krogarna. Utbildningen tar upp narkotikakunskap, rättsregler, olika case och diskussioner. Efter utbildningen får kursdeltagaren ett diplom som en värdehandling vid anställning och ett gediget kompetensbevis.

Kontakt

Seth Åberg
processledare
UmeBrå
090-16 11 96
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Mer information