Startsida Umeå kommun

Utbildningar hos Umeåregionens brandförsvar

En viktig del i att vara en säker kommun är att utbilda allmänheten för att kunna förhindra eller begränsa skador på grund av olyckor. Umeå kommun har som mål att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom två minuter från det att en olycka upptäcks.

Utbildningar vi erbjuder

För tillfället erbjuder vi följande utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen:

Vi har tidigare haft utbildningar i till exempel grundläggande brandskydd, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. På grund av ändrade förutsättningar för verksamheten kan vi inte erbjuda dessa utbildningar under en period framöver.

Utbildning till barn i skolan

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2 i brandkunskap. Under en vecka varje år bjuds även alla förskoleklasser i kommunen in till brandstationen. Barnen får då lära sig att ringa 112, prova att krypa i mörker och självklart får alla åka brandbil.

Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.