Startsida Umeå kommun
Meny

Utbildningar hos Umeåregionens brandförsvar

En viktig del i att vara en säker kommun är att utbilda allmänheten för att kunna förhindra eller begränsa skador på grund av olyckor. Umeå kommun har som mål att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom två minuter från det att en olycka upptäcks.

Utbildningar vi erbjuder

För tillfället erbjuder vi följande utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen:

Utbildning till barn i skolan

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2 i brandkunskap då vi besöker klasserna. Alla förskoleklasser i kommunen har möjlighet att komma på besök till brandstationen. Barnen får då lära sig att ringa 112, prova att krypa i mörker och självklart får alla prova att sitta i brandbilen.

Kontakt

Umeåregionens brandförsvar
090-16 22 11
utbildning.brandforsvaret@umea.se