Startsida Umeå kommun

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det är ansvarig räddningsledare inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan till exempel vara vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Det finns två nivåer på meddelanden, varning och information.

Varningsmeddelande

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelandet består dels av meddelande i radio och TV, dels av ett utomhuslarm.

Informationsmeddelande

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Ett VMA-meddelande kan också sändas via följande radio- och TV-kanaler:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9
  • På SVT:s text-TV, sidan 100, anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

VMA till mobiltelefoner

Från 1 juli 2017 kan du få VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig. Tidigare kunde sms bara skickas ut till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett område där en händelse inträffat. Nu kan SOS Alarm positionera mobilen så att även de som befinner sig i området tillfälligt blir varnade. Detta blir möjligt efter en lagändring om elektronisk kommunikation.

Huvudkanaler för VMA är fortfarande radio och tv samt vid vissa tillfällen utomhuslarm.

Mer information
VMA via telefon

Du kan också få VMA via telefon. Klicka på bilden för att läsa mer på krisinformation.se.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-09-09

Sidans kortadress: www.umea.se/vma