Startsida Umeå kommun

Viktigt meddelande till allmänheten — VMA

Signalen viktigt meddelande till allmänheten är ett av räddningstjänstens viktigaste hjälpmedel när det gäller att varna och informera människor vid allvarliga olyckor. Signalen kan till exempel användas vid stora bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller störningar i viktiga samhällsfunktioner.

När fara hotar

När en fara hotar kan umeborna snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet (tyfoner) "Viktigt meddelande". Det kan vara fråga om utsläpp av giftig gas, förgiftat vatten eller dylikt.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad som upprepas i minst 2 minuter.

Varningssignal

När du hör signalen ska du

  • gå inomhus
  • lyssna på radio, i första hand P4
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.

Information kan också ges i andra kanaler, till exempel på TV, text-TV, www.krisinformation.se, www.umea.se/kommun och via det nationella informationsnumret 113 13.

Faran över

Viktigt meddelandesignalen följs av "Faran över", en 30—40 sekunder lång signal, så snart risken har undanröjts.

Faran över

Signalen testas

Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen viktigt meddelande, som utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under två minuter.

Signalen viktigt meddelande testas vid de aggregat som finns i städer och tätorter.

Ju fler som känner till vad signalen viktigt meddelande innebär och vad man ska göra när den larmar, desto effektivare blir signalen för att varna och informera allmänheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus