Startsida Umeå kommun

Våld och hot

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

I Umeå kommun kan du kontakta socialtjänsten eller polisen för att få stöd och hjälp. Är det akut, ring 112.

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du får stryk för att lära dig lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.
Mer om heder och hedersrelaterat våld

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.
Mer om vad och hur du gör vid misstanke om barn som far illa

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.
Mer om våld i nära relationer

Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt. Se, lyssna och läs mer på: www.brydig.nu

Akut stöd
Är situationen akut, ring 112.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus