Startsida Umeå kommun

Stöd för dig som har utsatts för brott

Har du blivit utsatt för brott?
Hur har det drabbat dig?
Har du någon att prata med?

Vi erbjuder dig att samtala med någon som kan ge dig stöd att hantera tillvaron efter händelsen. Du får råd och strategier av särskilda brottsofferstödjare som har lång erfarenhet av krisbearbetning och stödjande samtal.  

Vi erbjuder 1–3 samtal, fler vid behov. Det är bra om samtalen sker så snart efter händelsen som möjligt. Samtalsstödet erbjuds till brottsoffer i alla åldrar. Polisanmälan behöver inte vara gjord innan du kontaktar oss.

Vi har sekretess

Vi arbetar alla under sekretess och din kontakt med oss registreras inte någonstans. Det är kostnadsfritt att komma till stödsamtal.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller via mejl.

Vår ambition är att erbjuda ett första samtal inom en vecka. Om ditt behov av stöd visar sig vara annat än det samtalsstöd som vi erbjuder kan vi vägleda dig och hjälpa dig vidare.

Kontakt

Kristina Holmström
samordnare öppenvård
090-16 22 71
076-116 22 71
kristina.holmstrom.2@umea.se

Besöksadress:

Rådhusesplanaden 8

Mer information

Har du allmänna frågor kan du också besöka:

www.brottsoffermyndigheten.se

www.polisen.se

Brottsoffermyndigheten har tagit fram material kring brott särskilt riktat till barn: jagvillveta.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-11-28

Sidans kortadress: www.umea.se/brottsofferstod