Startsida Umeå kommun

Hjälp och stöd när du har upplevt våld i nära relationer

Du kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet dagtid vardagar samt socialjouren efter ordinarie kontorstid (090-16 30 50) eller polisen (114 14) för att få stöd och hjälp när du upplevt våld i nära relationer. Är det akut, ring 112.

Kvinnofridsmottagningen

Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål kan du kontakta kvinnofridsmottagningen för stöd och hjälp. Ring 020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym. På kvinnofridsmottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd samt förmedling av skyddsåtgärder.

Mansmottagningen

Om du har svårt att kontrollera din ilska, har använt någon form av våld mot din partner och inte vill göra det igen, inte har använt våld men är rädd för att det skall ske eller är orolig för att barnen därför far illa kan du ringa Mansmottagningen på telefon 020-245 245.

Stöd till barn

Om du misstänker att ett barn utsatts för ett brott eller på annat sätt far illa, anmäl det till socialtjänsten. Misstänker du brott, gör en polisanmälan. 

Barn som upplevt våld i nära relationer kan få hjälp att bearbeta sina upplevelser genom enskilda samtal enligt tappanmodellen. Centrum mot våld erbjuder även stöd i grupp.

Ring 090-16 58 55, 090-16 58 76 eller 090-16 58 89.
Alternativt mejla till trappan@umea.se
Läs mer om stöd till barn

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet
090-16 10 02

Polisen
114 14

Är det akut? Ring 112

Länkar

Kvinno- och tjejjouren i Umeå
090-77 97 00
mail@kvinnojoureniumea.se
www.kvinnojoureniumea.se

Tjejjouren i Umeå, 13–25 år
090-77 81 81
mail@tjejjoureniumea.se
www.tjejjoureniumea.se

Jourchatten, Tjejjouren i Umeå
krypterad, annonym chat
https://jourchatten.com/

Kvinnojouren, Öppen gemenskap
070-831 50 53
kvinnojouren@oppengemenskap.se

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Våld i hbt-relationer
RFSL:s brottsofferjour

Jag vill veta – om barns rättigheter vid brott

Dina rättigheter
Polisens informationssida om brott i nära relationer

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-26

Sidans kortadress: www.umea.se/vald