Startsida Umeå kommun

Mansmottagning

Mansmottagningen ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra. Mansmottagningen har individuella samtal och gruppverksamhet.

Anledning till att gå i samtal kan vara:

  • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
  • har använt någon form av våld mot någon i nära relation
  • har inte använt våld, men känner rädsla för att det ska ske
  • är orolig för att barnen far illa utifrån något av ovanstående.

Mansmottagningen drivs i samarbete med Region Västerbotten och är en del av Centrum mot våld.

Samtal enskilt eller i grupp

Genom samtal kan du få hjälp att tydliggöra problem i dina nära relationer, formulera behov och se på lösningar. Samtalen ger dig möjlighet att få hjälp att hantera en krissituation. Vi har även som mål att vara förebyggande och erbjuder därför hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Rådgivningen kan ibland innebära att vi hänvisar dig som söker hjälp till andra verksamheter. Du som söker hjälp på grund av att du utövat våld i nära relationer kan i vissa fall erbjudas gruppverksamhet efter inledande individuella samtal. Samtalen är 45 minuter långa.

Till oss är alla välkomna, oavsett kön eller sexuell identitet. Kontakten med oss är kostnadsfri och du kan vara anonym. Vi har sekretess.

Metod

Vår behandlingsmodell bygger på en metod som utarbetats vid Alternativ til vold i Oslo (ATV) och är i första hand en gruppverksamhet. Behandlingen innehåller olika teman där man går igenom våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser och alternativ till våld.

Kontakt

020-245 245
mansmottagningen@umea.se

Bra att veta

Våld - Definition
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Isdal, Per (2001)

Läs mer om
Sekretess och behandling av personuppgifter

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus